Betaalbaar: wat betekent het?

door Joost Nusselder | Bijgewerkt op:  17 June 2022
Ik schrijf deze artikelen met veel plezier voor mijn lezers, jullie. Ik accepteer geen betaling voor het schrijven van reviews, mijn mening over producten is die van mijzelf, maar als je mijn aanbevelingen nuttig vindt en je uiteindelijk iets koopt via een van de links kan ik daar mogelijk een commissie over ontvangen. Lees hier meer

When you hear the word “affordable,” what’s the first thing that comes to mind? Is it a cheap item? Something that’s not worth the money? Or is it something that you can actually afford?

Affordable means able to be afforded. It’s something you can buy or pay for without putting a significant dent in your wallet. It’s reasonably priced without being cheap.

Let’s look at the definition and some examples.

What does affordable mean

What Does “Affordable” Really Mean?

When we hear the word “affordable,” we often think of something that is inexpensive or cheap. However, the true meaning of affordable is simply something that can be afforded without causing financial strain. In other words, it’s something that is reasonably priced and won’t break the bank.

According to the English dictionary, “affordable” is an adjective that describes something that is able to be afforded. This means that the cost of the item or service is not too high and can be purchased without putting a significant dent in one’s wallet.

Examples of Affordable Products and Services

Here are some examples of affordable products and services that are commonly bought or rented:

  • Clothes: Affordable clothing can be found at many stores, both in-person and online. This includes items like t-shirts, jeans, and dresses that are priced reasonably and won’t cost a fortune.
  • Meals: Eating out can be expensive, but there are many affordable options available. Fast food restaurants, food trucks, and even some sit-down restaurants offer meals that are inexpensive and won’t break the bank.
  • Books: Buying books can be costly, but there are many affordable options available. This includes purchasing used books, renting books from a library, or buying e-books online.
  • Housing: Affordable housing is a provision for people of limited means. This includes units that are rented or bought at a lower cost than other housing options.

The Importance of Affordable Prices in Business

For businesses, offering affordable prices is crucial to attracting customers and increasing sales. By keeping prices reasonable, businesses can appeal to a wider range of customers and build a loyal customer base.

Additionally, offering affordable prices can help businesses stand out in a crowded marketplace. With so many options available to consumers, businesses that offer cheaper prices may be more likely to attract customers and increase their revenue.

Betaalbare huisvesting is huisvesting die betaalbaar wordt geacht voor mensen met een mediaan gezinsinkomen zoals beoordeeld per land, staat (provincie), regio of gemeente door een erkende Housing Affordability Index. In Australië ontwikkelde de National Affordable Housing Summit Group hun definitie van betaalbare huisvesting als huisvesting, dat wil zeggen: "... redelijk geschikt qua standaard en locatie voor huishoudens met een lager of gemiddeld inkomen en niet zo veel kost dat een huishouden waarschijnlijk niet kan voldoen andere basisbehoeften op een duurzame basis.” In het Verenigd Koninkrijk omvat betaalbare huisvesting "sociale huurwoningen en tussenwoningen, die worden verstrekt aan gespecificeerde in aanmerking komende huishoudens waarvan de behoeften niet door de markt worden vervuld". De meeste literatuur over betaalbare huisvesting verwijst naar een aantal vormen die langs een continuüm bestaan ​​- van noodopvang tot tijdelijke huisvesting, tot niet-markthuur (ook bekend als sociale of sociale huisvesting), tot formele en informele huur, inheemse huisvesting en eindigend met betaalbaar eigenwoningbezit. Het begrip betaalbaarheid van woningen werd in de jaren tachtig wijdverbreid in Europa en Noord-Amerika. Een groeiend aantal literatuur vond het problematisch. Met name de verschuiving in het Britse huisvestingsbeleid van huisvestingsbehoefte naar meer marktgerichte analyses van betaalbaarheid werd betwist door Whitehead (1980). Dit artikel bespreekt de principes die achter de concepten behoefte en betaalbaarheid liggen en de manier waarop ze zijn gedefinieerd. Dit artikel richt zich op de betaalbaarheid van koopwoningen en particuliere huurwoningen, aangezien sociale huurwoningen een gespecialiseerde huurwoning zijn. Huisvestingskeuze is een reactie op een uiterst complexe reeks economische, sociale en psychologische impulsen. Sommige huishoudens kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om meer aan huisvesting uit te geven omdat ze denken dat ze het zich kunnen veroorloven, terwijl anderen geen keuze hebben. In de Verenigde Staten en Canada is een algemeen aanvaarde richtlijn voor de betaalbaarheid van huisvesting de kosten van huisvesting die niet hoger zijn dan 1991% van het bruto-inkomen van een huishouden. Wanneer de maandelijkse draaglasten van een huis 30-30% van het gezinsinkomen overschrijden, wordt de huisvesting als onbetaalbaar beschouwd voor dat huishouden. Het bepalen van de betaalbaarheid van huisvesting is complex en de veelgebruikte tool voor de verhouding tussen huisvestingskosten en inkomen is op de proef gesteld. Canada, bijvoorbeeld, schakelde in de jaren vijftig over van een regel van 35% naar een 25%-regel. In de jaren tachtig werd deze vervangen door een 20%-regel. India hanteert een 1950%-regel.

Conclusie

So, affordable means you can afford something without putting a significant dent in your wallet. It’s a great way to describe reasonably priced items and services that people commonly buy or rent. 

So, don’t be afraid to use the word “affordable” in your writing. It might just make your writing more interesting!

Ik ben Joost Nusselder, de oprichter van Tools Doctor, contentmarketeer en papa. Ik ben dol op het uitproberen van nieuwe apparatuur en samen met mijn team maak ik sinds 2016 diepgaande blogartikelen om trouwe lezers te helpen met tools en knutseltips.